Yaskawa Slovenija d.o.o. B

Funkcije Yaskawa, Service, Sales
Divizije Robotics
Lepovče 23 1310 Ribnica

Tipteh d.o.o. (SI) A

Funkcije Partner, Sales
Divizije Drives, Motion, Controls
Ulica Ivana Roba 21 1000 Ljubljana
*
*
*
*
*
*
*
*