Kodeks ravnanja

Smernice kodeksa ravnanja v skupini Yaskawa EMEA

Pri skupini Yaskawa EMEA smo ponosni na naše delo v podjetju, ki je na področju tehnologije vodilno v svetu in ponuja inovativne izdelke ter storitve na področju tehnologije vožnje, industrijske avtomatizacije, robotike in zelene energije.

Poleg inovativne tehnologije in visoke kakovosti izdelkov naš sloves temelji tudi na nekaterih lastnostih in vrednotah, med katerimi je integriteta ena najpomembnejših. Za ohranjanje tega slovesa nosimo skupno odgovornost.

Pri tem so bistvene naše vrednote, kot so osebna odgovornost, odprtost in transparentnost, prav tako pa tudi pravna in etična skladnost.

YASKAWA Electric Corporation je uvedla »smernice kodeksa ravnanja skupine Yaskawa«. Na osnovi teh smernic so bile uvedene tudi »smernice kodeksa ravnanja skupine Yaskawa EMEA«. »Smernice kodeksa ravnanja skupine Yaskawa EMEA« veljajo za vse enote na območju EMEA.

Naš kodeks ravnanja in vključene smernice (»naše zaveze«) vsebujejo temeljna načela in pravila, ki vodijo naše delovanje znotraj podjetja ter v odnosu do naših poslovnih partnerjev in splošne javnosti. Predstavljajo okvir za obvladovanje pravnih in etičnih izzivov pri našem vsakdanjem delu ter enako veljajo za vsakogar in na vseh nivojih. Zato so obvezujoče tudi za vse člane uprav, vodje, direktorje in druge zaposlene na področju EMEA.

Prenesite celoten dokument