Portali

Razširjajo delovno območje robota z izjemno natančnostjo in so v celoti integrirani v krmilni sistem robota.

HD

Portal HD je zasnovan tako, da zagotavlja zanesljive in natančne rešitve za varjenje pri proizvodnji zelo velikih sestavnih delov, kot so bagri, kontejnerji in oprema za premikanje zemlje.

Robot ima veliko delovno območje, saj sta poti premikanja nosilnih drogov Z in Y (vodoravni in navpični dvig) dolgi do 2,5 metra in do 3 metre, podporni stebri pa so visoki več kot 5 metrov.

Portal HD poganja servomotor in je popolnoma sinhroniziran z robotskim krmilnikom. To omogoča natančnejšo postavitev robota, kar posledično izboljšuje natančnost varjenja ter poenostavlja programiranje. Pri dvojnih in trojnih sistemih, pri katerih na istem nosilnem drogu X teče več robotov, lahko roboti delujejo skupaj ali neodvisno drug od drugega.

HD

TSG

Portal TSG je zasnovan tako, da zagotavlja zanesljive, natančne in varčne rešitve za varjenje pri proizvodnji zelo velikih sestavnih delov, kot so bagri, kontejnerji in oprema za premikanje zemlje.

Portal TSG poganja servomotor in je popolnoma sinhroniziran z robotskim krmilnikom.  Struktura nosilnih drogov portala v obliki črke Y je izdelana iz modulov, dolgih dva in štiri metre ter prilagojenih na ustrezno dolžino, skupaj s primernim številom podpornih stebrov.

Pri dvojnih sistemih, pri katerih na istem nosilnem drogu Y teče več robotov, lahko roboti delujejo skupaj ali neodvisno drug od drugega.

TSG